Sökresultat

 • Vårt uppdrag (100)
 • Senaste året (100)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (3)
 • Havsplanering (1)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (3)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (3)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (53)
 • Regler (1)
 • Remiss (19)
 • Rutin (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (4)
 • Styrdokument (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (8)
 • Yttrande (7)
 • Årsredovisning (2)
 • Östersjön (2)

 • Regeringsuppdrag (52)
 • Remisser (21)
 • Yttranden (7)
 • Pressrum (7)

 • Faktasida (24)
 • Regeringsuppdrag (50)
 • Remiss (19)
 • Yttrande (7)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Logotyp

Logotyp

Vår logotyp finns i svart, blå och vit. Använd den gärna för att visa myndighetens roll i olika sammanhang. På denna sida kan du ladda ned logotypen i olika format och läsa riktlinjer för hur du använder den.

Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Äldre remisser från HaV

Äldre remisser från HaV

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Yttrande angående förbud gällande avloppsanläggning på fastighet i Aneby kommun, målnummer M 10800-15

Yttrande angående förbud gällande avloppsanläggning på fastighet i Aneby kommun, målnummer M 10800-15

Vi delar bedömningen som tillsynsnämnden i Aneby kommun har gjort och anser att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska fastställas. Detta eftersom fastighetsägaren inte kunnat visa att anläggningen uppfyller kraven på fosforreduktion.

Faktasida: Press och media

Press och media

Här visas vår senaste nyheter, som du kan prenumerera på. Kontakta gärna oss för att hitta rätt person och få svar på olika sakfrågor.

Faktasida: Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden (2020)

Förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska utreda och föreslå ändringar i fiskeförordningen (1994:1716) för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen.

Faktasida: Uppdrag att ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar på fartyg (2020)

Uppdrag att ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från skrubbrar på fartyg (2020)

Regeringen uppdrar åt Transportstyrelsen och HaV att tillsammans ta fram underlag om utsläpp av tvättvatten från rökgastvättar, så kallade skrubbrar, i sjöfarten.

Faktasida: Medelsanvändning miljöövervakning (2020)

Medelsanvändning miljöövervakning (2020)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2020.