Sökresultat

 • Senaste veckan (36)
 • Anslag (1)
 • Anställning (1)
 • Bidrag (4)
 • Farliga ämnen (1)
 • Forskning (1)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (1)
 • Föreskrift (2)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (1)
 • Internationellt arbete (1)
 • Klimat (1)
 • Kvoter (4)
 • Lagstiftning (1)
 • Organisation (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Rekrytering (1)
 • Restaurering (1)
 • Rutin (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (3)
 • Styrdokument (2)
 • Tidredovisning (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vrak (1)
 • Yrkesfiske (7)
 • Årsredovisning (1)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (2)

 • Yrkesfiske (9)
 • Fritidsbåtar (1)
 • Miljöhot (2)
 • Skyddade områden (1)
 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (6)
 • Föreskrifter (2)
 • Lagstiftning (1)
 • Samordningsområden (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Jobba hos oss (1)
 • Publikationer (1)
 • Medarbetarsidor (6)
 • Kalendarium (1)

 • Dokument (4)
 • Faktasida (23)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Nyhet (4)
 • Publikation (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Vanlig fråga (2)

 • Senaste dagen (8)
 • Senaste månaden (36)
 • Senaste året (36)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Dokument: Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan

I verksamhetsstrategin och verksamhetsplanen kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret. Verksamhetskoderna används för både tid och fakturor.

Faktasida: Karriär och jobb

Karriär och jobb

Taggar: Anställning Organisation Rekrytering Karriär och jobb HaV:s karriärsida Vill du jobba hos oss? På HaV:s karriärsida hittar du lediga tjänster. Lediga jobb just nu

Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget, anslag 1:11. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: Kvoter i Östersjön 2019

Kvoter i Östersjön 2019

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2019.

Vanlig fråga: Frågor och svar om små avlopp

Frågor och svar om små avlopp

Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. För mer information se vägledning om prövning av små avlopp, vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp , samt  allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) .

Faktasida: Kvoter i Östersjön

Kvoter i Östersjön

Tabell över EU-kvot och svenska kvoter TAC i Östersjön för 2020.

Faktasida: Lagstiftning som rör yrkesfisket

Lagstiftning som rör yrkesfisket

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. Vår roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

Faktasida: Föreskrifter

Föreskrifter

På den här sidan hittar du Havs- och vattenmyndighetens grundföreskrifter i pdf-format. Klicka på respektive föreskrift för att få den senast uppdaterade (konsoliderade) versionen och för att se alla ändringar av föreskriften eller på länken nedan för att endast se våra nya föreskrifter.

Faktasida: Fångstområden

Fångstområden

Världens alla vatten delas in i olika områden. Det är FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN:s livsmedelsorganisation, som har gjort indelningen och Sverige ingår i område 27.

Faktasida: Skrotning av fritidsbåtar

Skrotning av fritidsbåtar

Övergivna eller uttjänta båtar, så kallade skrotbåtar, bör skrotas för att inte orsaka onödig skada i naturen. Det finns inget register över fritidsbåtar i Sverige och det kan därför vara svårt att hitta ägaren till en övergiven båt. Här har vi samlat information och tips kring just skrotbåtar.