Sökresultat

 • Senaste veckan (45)
 • Avtal (1)
 • Badvatten (5)
 • Blanketter (1)
 • Chef (1)
 • Dumpning (1)
 • Visa fler
 • Fiskevård (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (1)
 • Fångstmottagare (2)
 • Föreskrift (1)
 • Handel (2)
 • Internationellt arbete (1)
 • IT-support (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Marina däggdjur (2)
 • Miljödata (2)
 • Miljöövervakning (2)
 • Muddring (1)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Publikation (2)
 • Regeringsuppdrag (2)
 • Regler (2)
 • Remiss (2)
 • Rutin (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Spårbarhet (6)
 • Statistik (3)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vrak (1)
 • Yrkesfiske (7)
 • Östersjön (2)
 • Övergödning (3)

 • Yrkesfiske (3)
 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (4)
 • Badvatten (5)
 • Miljöhot (1)
 • Anslag och bidrag (1)
 • Vägledningar (1)
 • Lagstiftning (2)
 • Samordningsområden (4)
 • Data och statistik (3)
 • Konventioner (1)
 • Vårt uppdrag (4)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (3)
 • Bibliotek (2)
 • Medarbetarsidor (5)
 • Kalendarium (3)

 • Art (2)
 • Dokument (2)
 • Faktasida (33)
 • Kalenderhändelse (3)
 • Nyhet (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (2)
 • Utlysning (1)

 • Senaste dagen (19)
 • Senaste månaden (45)
 • Senaste året (45)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

Regler för fiske av flodkräfta och signalkräfta

För att få fiska kräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller vara fiskerättsinnehavare med eget vatten – men det finns ett undantag. I Vättern får allmänheten fiska kräftor utan särskilt tillstånd från och med den andra fredagen i augusti till och med den andra söndagen i september.

Faktasida: Lagstiftning som rör yrkesfisket

Lagstiftning som rör yrkesfisket

Det svenska yrkesfisket regleras till största delen av den gemensamma fiskeripolitiken, som beslutas inom EU. Det finns också ett flertal nationella lagar som reglerar fisket. Vår roll är bland annat att förvalta fisken och kontrollera att den som fiskar yrkesmässigt följer de regler som finns.

Faktasida: Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter

Från 1 januari 2019 ska dina försäljningar av fiskeri- och vattenbruksprodukter kunna rapporteras via spårbarhetssystemet.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

Särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett särskilt tillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata tillstånd för västra respektive östra Östersjön.

Dokument: Blanketter för fångstmottagare

Blanketter för fångstmottagare

Start Handel & spårbarhet Blanketter för fångstmottagare Taggar: Blanketter Yrkesfiske Fångstmottagare Fångstmottagare Avräkningsnota Anvisning för denna blankett finns här Om du inte kan fylla i PDF:en i din webbläsare kan du istället ladda ned den.

Faktasida: Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Vanliga frågor och svar om spårbarhet

Här får du svar på de vanligaste frågorna som inkommit.

Dokument: Föredragning för generaldirektören

Föredragning för generaldirektören

De veckovisa föredragningarna är ett forum för beslut i frågor där generaldirektören är beslutande. Men det är också viktiga tillfällen för generaldirektören att få information om och avstämningar i avdelningarnas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska ärendena vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Faktasida: Laxens år

Laxens år

International Year of the Salmon 2019 är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Faktasida: Handlingsplan för att motverka spridning av invasiva främmande arter

Handlingsplan för att motverka spridning av invasiva främmande arter

För att motverka spridning av invasiva främmande arter i Sverige har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Naturvårdsverket, som ansvariga nationella myndigheter, tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen är ett krav från Europaparlamentet och gäller invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning.