Sökresultat

 • Senaste veckan (40)
 • Badvatten (8)
 • Blanketter (1)
 • Dricksvatten (1)
 • Dumpning (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (4)
 • Föreskrift (5)
 • Havsplanering (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljöövervakning (5)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Publikation (5)
 • Rapport (5)
 • Regler (3)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (1)
 • Tillsynsvägledning (1)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vrak (1)
 • Yrkesfiske (9)
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (5)
 • Badvatten (7)
 • Miljöhot (2)
 • Vägledningar (5)
 • Föreskrifter (5)
 • Samordningsområden (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (4)
 • Data och statistik (2)
 • Kartor och Gis (1)
 • Miljömål och direktiv (1)
 • Organisation (1)
 • Publikationer (4)
 • Kalendarium (1)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (31)
 • Kalenderhändelse (1)
 • Nyhet (3)
 • Publikation (2)

 • Senaste månaden (40)
 • Senaste året (40)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Regler för laxfiske i Östersjön för yrkesfiskare

Information om regler för svenskt fiske efter lax i delområden 22-31, samt i Umeälvens fredningsområde.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida: Nya föreskrifter

Nya föreskrifter

Start Föreskrifter Nya föreskrifter Nya föreskrifter 2020 Register 2020 Register över HVMFS beslutade under år 2020 13 Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2020:13) om ändring i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om

Faktasida: Det svenska miljömålssystemet

Det svenska miljömålssystemet

Miljömålssystemet ger en samlad bild av det svenska miljöarbetet. Riksdagen och regeringen beslutar om målsättningar och styrmedel, samhället och myndigheter genomför arbetet, myndigheterna följer upp och utvärderar samt föreslår ytterligare insatser och en parlamentarisk beredning tar fram strategier med förslag till etappmål och styrmedel för att utveckla arbetet.

Faktasida: Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.

Faktasida: Årlig rapport om EU-bad

Årlig rapport om EU-bad

Här finns vår årliga rapport om Sveriges EU-bad och EEA:s och EU-kommissionens rapport om badvattenkvalitet i resten av Europa.

Faktasida: Administrativa sidor för Badplatsen

Administrativa sidor för Badplatsen

Start Badvatten Administrativa sidor för Badplatsen Taggar: Badvatten Badplatsens administrativa sidor Badplatsen Öppna Badplatsens administrativa sidor Du är inloggad och kan gå till Badplatsens administrativa sidor där du kan administrera kommunens

Faktasida: Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25)

Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25)

Start Föreskrifter Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25) Resurstillträde och kontroll på fiskets område (FIFS 2004:25) Konsoliderad utgåva Registret senast uppdaterat 2020-05-01 Bemyndigande : 2 kap. 7, 19 a, 20 §§, 3 kap. 3 §

Faktasida: Badplatser i Karlstads kommun

Badplatser i Karlstads kommun

Start Badvatten Badplatser i Karlstads kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Karlstads kommun För följande badplatser gäller avrådan från bad Sundstatjärn Algblomning: Just nu är det algblomning på den här badplatsen och vi rekommenderar

Faktasida: Badplatser i Ale kommun

Badplatser i Ale kommun

Start Badvatten Badplatser i Ale kommun Badplatser och kvalitet på badvatten i Ale kommun Stäng karta Badplats Klassificering EU-bad Hultasjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Hålsjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej Surtesjön ⚠ Otillräckligt provtagen Nej