Sökresultat

 • Senaste dagen (24)
 • Arter med åtgärdsprogram (10)
 • Badvatten (1)
 • Bidrag (1)
 • Fiskar (2)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (10)
 • Rapport (3)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Små avlopp (2)
 • Sötvatten (1)
 • Växter (3)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Yrkesfiske (1)
 • Badvatten (1)
 • Anslag och bidrag (2)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (13)

 • Dokument (3)
 • Faktasida (4)
 • Nyhet (3)
 • Publikation (12)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)

 • Senaste veckan (24)
 • Senaste månaden (24)
 • Senaste året (24)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Åtgärdsprogram för ålgräsängar

Åtgärdsprogram för ålgräsängar

Detta är ett åtgärdsprogram för ålgräsängar ( Zostera marina och Z. noltii ) i Sverige. Programmet är vägledande och innehåller förslag till åtgärder som bör genomföras perioden 2017-2021.

Publikation: Åtgärdsprogram för havsnejonöga

Åtgärdsprogram för havsnejonöga

Åtgärdsprogram för havsnejonöga ( Petromyzon marinus Linnaeus, 1758) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2020−2024 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för havsnejonöga. Programmet är ett vägledande dokument och gäller under åren 2020−2024.

Nyhet: Lämna synpunkter på förslag om fiskestopp för ål

Lämna synpunkter på förslag om fiskestopp för ål

Havs- och vattenmyndigheten föreslår förbud för fiske efter ål i svenska havsområden mellan 1 november 2020 och 31 januari 2021. Vi föreslår också en stärkt fiskerikontroll av ålfisket. Förslaget är nu ute på remiss och du kan lämna svar fram till den 27 april 2020.

Publikation: Åtgärdsprogrammet för asp

Åtgärdsprogrammet för asp

Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra aspens (Aspius aspius) framtida överlevnad i landet. Det är ett vägledande, men ej legalt bindande, aktionsprogram.

Publikation: Åtgärdsprogram för flytsvalting

Åtgärdsprogram för flytsvalting

Åtgärdsprogrammet för bevarande av flytsvalting (Luronium natans) är vägledande för berörda myndigheters och andra aktörers samordnade insatser för artens bevarande under åren 2010–2013. Därefter ska vidtagna åtgärder följas upp, resultatet utvärderas och programmet omprövas.

Publikation: Åtgärdsprogram för temporära sötvatten

Åtgärdsprogram för temporära sötvatten

Fokus på organismer i naturbetesmarker, hällkar och alvarmiljöer.

Publikation: Användning av anslag 1:11 under 2019

Användning av anslag 1:11 under 2019

I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö under 2019 utifrån olika perspektiv.

Publikation: Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogrammet för mal ( Silurus glanis ) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017−2021 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för mal.

Faktasida: Inbjudan till dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter

Inbjudan till dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter

HaV bjuder in intressenter, experter och forskare till dialog om fördelning av demersala fiskemöjligheter. Dialogen kommer bestå av två delar, dels ett dialogunderlag och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter och dels ett dialogmöte.

Publikation: Åtgärdsprogram för bevarande av tjockskalig målarmussla

Åtgärdsprogram för bevarande av tjockskalig målarmussla

Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra förutsättningarna för den tjockskaliga målarmusslans framtida överlevnad i landet.