Sökresultat

 • Vägledningar (60)
 • Vanlig fråga (60)
 • Dricksvatten (1)
 • Små avlopp (36)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Visa fler

 • Senaste veckan (15)
 • Senaste månaden (18)
 • Senaste året (49)
 • Mer än ett år sedan (11)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist särskilt om 2 kap 10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), även kallad restvattenlagen.

Vanlig fråga: Frågor och svar om små avlopp

Frågor och svar om små avlopp

Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. För mer information se vägledning om prövning av små avlopp, vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp , samt  allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) .

Vanlig fråga: Alternativa sätt att hantera snömassor

Alternativa sätt att hantera snömassor

Start Vägledningar Alternativa sätt att hantera snömassor Det finns exempel på alternativa sätt i Sverige och utomlands att hantera snömassor förutom att lägga upp i högar på land. Några av exemplen är i praktiskt bruk medan andra är i försöksstadiet

Vanlig fråga: Är snö avfall?

Är snö avfall?

Start Vägledningar Är snö avfall? Snö som faller till mark dvs. nysnö är ren och inte i sig avfall. Snö som röjs bort genom att den plogas eller på annat sätt förs åt sidan i direkt anslutning till snöfall för att göra vägar framkomliga är inte

Vanlig fråga: Får man dumpa snö i vattenområden?

Får man dumpa snö i vattenområden?

Start Vägledningar Får man dumpa snö i vattenområden? Att dumpa avfall (göra sig av med) från land till vattenområden är förbjudet enligt 15 kap. 27 § miljöbalken. Det finns möjlighet att få dispens från förbudet med stöd av 15 kap. 29 § miljöbalken.

Vanlig fråga: Uppläggningsplats för snö, är det en deponi?

Uppläggningsplats för snö, är det en deponi?

Start Vägledningar Uppläggningsplats för snö, är det en deponi? Uppläggning av snö är en miljöfarlig verksamhet i enlighet med 9 kap. 1 § miljöbalken och det är oftast kommunen som är tillsynsmyndighet. De allmänna hänsynsreglerna som t.ex. val av

Vanlig fråga: Vad kan snö innehålla?

Vad kan snö innehålla?

Start Vägledningar Vad kan snö innehålla? Snö är regnvatten i fast form och nysnö är inte förorenad. Snö som ligger kvar på mark kommer med tiden att förorenas genom atmosfäriskt nedfall, föroreningar från trafik och samhälle samt från halkbekämpning

Vanlig fråga: Entreprenören uppger att det inte går att få tag på traditionell markbäddssand och vill ersätta den med bergkross, hur hanterar man det i en prövning?

Entreprenören uppger att det inte går att få tag på traditionell markbäddssand och vill ersätta den med bergkross, hur hanterar man det i en prövning?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Entreprenören uppger att det inte går att få tag på traditionell markbäddssand och vill ersätta den med bergkross, hur hanterar man det i en prövning? Vi har delat upp vårt svar i tre delar beroende på

Vanlig fråga: Vilka krav kan man ställa vid tillsyn av biodammar?

Vilka krav kan man ställa vid tillsyn av biodammar?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Vilka krav kan man ställa vid tillsyn av biodammar? I Naturvårdsverkets rapport 5224 ”Robusta uthålliga små avloppssystem” från 2002, finns samlad kunskap om biodammars reningskapacitet

Vanlig fråga: Vilka skyddsavstånd måste hållas för att dricksvatten inte ska förorenas av avloppsvatten?

Vilka skyddsavstånd måste hållas för att dricksvatten inte ska förorenas av avloppsvatten?

Start Vägledningar Små avlopp Frågor och svar Taggar: Små avlopp Vilka skyddsavstånd måste hållas för att dricksvatten inte ska förorenas av avloppsvatten? Vid lokalisering och placering av en avloppsanläggning måste särskild hänsyn tas till risken