Sökresultat

  • Övergödning (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Miljöövervakning (1)
  • Programområde Kust och Hav (1)
  • Programområde Sötvatten (1)

  • Faktasida (1)

  • Senaste året (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell miljöövervakning

Nationell miljöövervakning

Den nationella miljöövervakningen ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet i Sverige. Undersökningar bedrivs i olika naturtyper. Prover av många slag ingår.