Sökresultat

 • Samordningsområden (79)
 • Anslag (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Bidrag (1)
 • Fiskevård (1)
 • Forskning (9)
 • Visa fler
 • Fritidsbåt (1)
 • Havsförvaltning (3)
 • Havsplanering (2)
 • Internationellt arbete (2)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (3)
 • Miljödata (2)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (4)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Restaurering (2)
 • Sötvatten (2)
 • Tillstånd (1)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (6)
 • Vattenverksamhet (2)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (1)

 • Faktasida (32)
 • Nyhet (7)
 • Vanlig fråga (40)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (7)
 • Senaste året (77)
 • Mer än ett år sedan (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Program Vatten & Hav

Program Vatten & Hav

Smartare miljöinformation är ett regeringsuppdrag med syfte att det ska bli enklare att använda och förstå informationen som finns hos myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Faktasida: Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

En nationell plan för omprövning av vattenkraften ska beslutas av regeringen. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen i samverkan med andra berörda myndigheter.

Faktasida: Forskning

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Faktasida: Hanöbukten

Hanöbukten

För att öka kunskapen om miljöproblemen i Hanöbukten fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag för att undersöka eventuella samband mellan fiskars hälsa och miljöfarliga ämnen. Uppdraget var en del av ett större arbete för att förstå och åtgärda miljöproblemen både i Hanöbukten och i Östersjön.

Faktasida: Samverkansområden

Samverkansområden

Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk politik för Sveriges hav och vatten. För att nå framgång i arbetet behövs ett stort mått av samverkan, och det gör vi inom många olika områden.

Faktasida: Nyheter om lokalt åtgärdsarbete

Nyheter om lokalt åtgärdsarbete

Här samlar vi nyheter som rör lokalt åtgärdsarbete, särskilt arbetet med pilotområden med åtgärdssamordnare.

Nyhet: Lokalt engagemang för vatten (LEVA)

Lokalt engagemang för vatten (LEVA)

Satsningen på åtgärdssamordnare och stödfunktion får namnet Lokalt engagemang för vatten (LEVA).

Nyhet: Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Start Samverkansområden Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten Läs vårt pressmeddelande här.

Nyhet: Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

I april besökte åtgärdssamordnarna projektet Levande kust vid Björnöfjärden

Nyhet: Inspirerande uppstartsmöte med de 20 pilotområdena

Inspirerande uppstartsmöte med de 20 pilotområdena

Den 26 februari 2019 hölls ett uppstartsmöte med alla 20 pilotområden.