Sökresultat

 • Yrkesfiske (39)
 • Nyhet (39)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Yrkesfiske (5)
 • Östersjön (1)
 • Visa fler

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (38)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Nyhet: Infiskningskraven gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön för år 2020.

Infiskningskraven gäller inte för att få förnyat fisketillstånd för torskfångande redskap i Östersjön för år 2020.

Med hänsyn till EU-kommissionens beslut om att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019 så gäller inte infiskningskraven för västra och östra Östersjön i år för att beviljas förnyat tillstånd för nästa år.

Nyhet: Stöd med anledning av torskfiskestoppet i Östersjön 2019

Stöd med anledning av torskfiskestoppet i Östersjön 2019

Jordbruksverket kommer med anledning av fiskestoppet i Östersjön 2019 betala ut ett stöd till yrkesfiskare med fiske- och torsklicens.

Nyhet: Fiske som fördelas genom fiskemöjligheter och fiskerättigheter från 1 januari 2020

Fiske som fördelas genom fiskemöjligheter och fiskerättigheter från 1 januari 2020

Kvoterna för 2020-års fiske för Västerhavet beslutas sent i december i år vilket innebär för få kvarvarande arbetsdagar under året för fördelningen av individuella fiskemöjligheter och fiskerättigheter för år 2020.

Nyhet: Totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020

Totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020

Havs- och vattenmyndigheten vill med denna nyhet förtydliga att det blir ett totalt fiskestopp i delar av Östersjön under 2020. Detta beslut fattades av EU:s fiskeministrar den 14 oktober efter förhandlingar om fiskemöjligheter i Östersjön under 2020.

Nyhet: Kvoterna för Västerhavet klara

Kvoterna för Västerhavet klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om 2020 års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

Nyhet: Förenkling i ristfisket

Förenkling i ristfisket

Från och med januari 2020 behöver inte längre bottentrålar med artsorterande rist godkännas och plomberas av HaV före användning.

Nyhet: Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen

Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen

Det kan bli störningar på vissa e-tjänster den 22 januari kl. 12.00-14.00 eftersom vi utför systemunderhåll. Fiskerätt och Fångstintygsportalen kommer ligga nere.

Nyhet: Demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt

Demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt

Du kan nu logga in och se dina kvantiteter för demersala fiskemöjligheter 2020 i Fiskerätt.

Nyhet: Årets rapport om fisk- och skaldjursbestånden är klar

Årets rapport om fisk- och skaldjursbestånden är klar

Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019” ger en samlad översikt av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.