Sökresultat

 • Yrkesfiske (21)
 • Mer än ett år sedan (21)
 • Fångstmottagare (5)
 • Handbok (1)
 • Handel (5)
 • Kvoter (4)
 • Visa fler
 • Regler (7)
 • Skagerrak (1)
 • Särskilda tillstånd (2)
 • Yrkesfiske (20)

 • Faktasida (21)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

Särskilt tillstånd för fiske efter nordhavsräka

Svenska fiskefartyg, oavsett längd, behöver en fiskelicens för att fiska efter nordhavsräka.

Faktasida: Regler för fiskeredskap i Skagerrak

Regler för fiskeredskap i Skagerrak

I norsk zon i Skagerrak gäller såväl utkastförbud som nya redskapsbestämmelser sedan 1 januari 2013. I EU:s del av Skagerrak infördes nya redskapsbestämmelser för ett mer selektivt fiske 1 februari 2013.

Faktasida: Regler om rapportering av makrill i kustfiskejournal

Regler om rapportering av makrill i kustfiskejournal

Rapportering av makrill i kustfiskejournal ska från och med den 1 maj 2018 ske genom rapportering i den elektroniska kustfiskejournalen inom två dagar efter att redskapen vittjades.

Faktasida: Vägning av fångst

Vägning av fångst

Nya regler för vägning av fisk tillämpas i Sverige från och med den 1 oktober 2013.

Faktasida: Regler för vägning av fångst

Regler för vägning av fångst

Här hittar du vad som gäller vid vägning ombord till sjöss, vid landning och efter transport.

Faktasida: Anmälan om vägning ombord

Anmälan om vägning ombord

Om du vill väga din fångst till sjöss anmäler du det till HaV på något av sätten vi beskriver på denna sida.

Faktasida: Vägningsjournal

Vägningsjournal

Alla vägningar ska registreras i en så kallad vägningsjournal som ska finnas i närheten av vågen

Faktasida: Vågarna

Vågarna

Swedac är en svensk myndighet som utfärdar föreskrifter om vad som ska gälla för certifiering av vågar (och andra mätinstrument) i Sverige. Dessa föreskrifter följer de EU-direktiv som finns på området. 

Faktasida: Mina sidor

Mina sidor

Mina sidor är dina egna sidor där du som yrkesfiskare ser vad du rapporterat till HaV samt dina uppgifter för ditt särskilda tillstånd för demersala fiskemöjligheter.

Faktasida: Vanliga fel vid rapportering med e-loggbok

Vanliga fel vid rapportering med e-loggbok

En korrekt rapportering ligger till grund för kvotavräkning och utgör ett underlag i framtida förvaltningsarbetet, därför är det det viktigt att rapporteringen är korrekt.