Sökresultat

 • Yrkesfiske (6)
 • Senaste veckan (6)
 • Blanketter (1)
 • Kvoter (1)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (4)
 • Visa fler

 • Faktasida (5)
 • Nyhet (1)

 • Senaste månaden (6)
 • Senaste året (6)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fångstområden

Fångstområden

Världens alla vatten delas in i olika områden. Det är FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN:s livsmedelsorganisation, som har gjort indelningen och Sverige ingår i område 27.

Dokument: Blanketter för Särskilda tillstånd

Blanketter för Särskilda tillstånd

Start Yrkesfiske Blanketter för Särskilda tillstånd Taggar: Blanketter Särskilda tillstånd Yrkesfiske Särskilda tillstånd Ansökan om överlåtelse av fiskerättigheter i pelagiskt och demersalt fiske: Använd vår e-tjänst Fiskerätt för att ansöka om att

Faktasida: Trålfiske efter siklöja

Trålfiske efter siklöja

Trålfiske efter siklöja 2019 startar söndagen den 29 september och bedrivs fram till den 31 oktober, eller till dess att HaV stoppar fisket om den beräknade fångsten uppgår till 700 ton.

Nyhet: Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Faktasida: Ny e-loggbok

Ny e-loggbok

2018 startade HaV ett projekt för att ta fram ett nytt system för elektronisk fångstrapportering som ska ersätta den nuvarande e-loggboken vCatch. Den nya lösningen ska göra det möjligt för alla yrkesfiskare att rapportera sin fångst elektroniskt.