Sökresultat

 • Yrkesfiske (15)
 • Senaste månaden (15)
 • Blanketter (1)
 • Kattegatt (1)
 • Kvoter (4)
 • Regler (3)
 • Visa fler
 • Skagerrak (1)
 • Statistik (3)
 • Särskilda tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (9)
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (10)
 • Nyhet (5)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (15)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Daglig infiskning

Daglig infiskning

Tabellen visar registrerat svenskt fiske i anvisade kvoter och uppdateras med en dags fördröjning. Kvantiteter i ton förutom för lax (SAL) där kvantiteten är angiven i antal. OBS! Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Faktasida: Information om landingsskyldigheten

Information om landingsskyldigheten

Landningsskyldighet innebär att all fisk som fångas och har en kvot inom EU ska tas ombord och landas.

Dokument: Blanketter för verksamma inom yrkesfisket

Blanketter för verksamma inom yrkesfisket

Här finns de olika blanketter du behöver om du är yrkesfiskare, om du köper, säljer eller transporterar fisk, eller om du söker bidrag för viss utrustning du behöver skaffa.

Faktasida: Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Uppföljning kustkvot pelagiskt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

Faktasida: Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Uppföljning kustkvot demersalt fiske

Tabellen uppdateras med en dags fördröjning. OBS! Preliminära kvot- och fångstsiffror.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

Särskilt tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön

För att fiska med torskfångande redskap i Östersjön behöver du ett fisketillstånd. Från 1 januari 2018 infördes separata fisketillstånd för västra respektive östra Östersjön.

Nyhet: Förslag om nya fredningsområden i Blekinge

Förslag om nya fredningsområden i Blekinge

Havs- och vattenmyndigheten föreslår nya fredningsområden i Blekinge för att stärka skyddet av kustlekande gädda.

Nyhet: Demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt

Demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt

Du kan nu logga in och se dina kvantiteter för demersala fiskemöjligheter 2020 i Fiskerätt.

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Faktasida: Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Enligt utträdesavtalet inträder då en övergångsperiod fram till och med den 31 december 2020. Under den perioden kommer det mesta i praktisk mening fortsätta som nu.