Sökresultat

 • Yrkesfiske (12)
 • Senaste månaden (12)
 • Blanketter (1)
 • Kvoter (1)
 • Särskilda tillstånd (2)
 • Yrkesfiske (6)
 • Visa fler

 • Faktasida (7)
 • Nyhet (5)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (6)
 • Senaste året (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fångstområden

Fångstområden

Världens alla vatten delas in i olika områden. Det är FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), FN:s livsmedelsorganisation, som har gjort indelningen och Sverige ingår i område 27.

Faktasida: Kust- och sötvattensjournaler

Kust- och sötvattensjournaler

Start Yrkesfiske Kust- och sötvattensjournaler Taggar: Yrkesfiske Kust- och sötvattensjournaler Här hittar du information för dig som yrkesfiskar småskaligt med mindre båtar i hav och insjöar. Kustfiskejournal Uppgifter i kustfiskejournalen kan

Dokument: Blanketter för Särskilda tillstånd

Blanketter för Särskilda tillstånd

Start Yrkesfiske Blanketter för Särskilda tillstånd Taggar: Blanketter Särskilda tillstånd Yrkesfiske Särskilda tillstånd Ansökan om överlåtelse av fiskerättigheter i pelagiskt och demersalt fiske: Använd vår e-tjänst Fiskerätt för att ansöka om att

Nyhet: Öringbestånden ska skyddas genom nya fredningsområden och ändrad fredningstid på Öland

Öringbestånden ska skyddas genom nya fredningsområden och ändrad fredningstid på Öland

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om nya och ändrade fredningsområden och ändrad fredningstid i Kalmar län.

Nyhet: Möjlighet att ansöka om tillfälligt risttillstånd för fiske efter havskräfta under 2019

Möjlighet att ansöka om tillfälligt risttillstånd för fiske efter havskräfta under 2019

Havs- och vattenmyndigheten ger fiskelicensinnehavare som bara har fisketillstånd för torskfångande trålredskap i Östersjön möjligheten att ansöka om att bedriva fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist i Västerhavet. Detta efter att EU-kommissionen beslutat att förbjuda fiske efter torsk i de södra delarna av Östersjön från och med den 24 juli 2019.

Faktasida: Särskilt tillstånd för fiske efter siklöja med partrål

Särskilt tillstånd för fiske efter siklöja med partrål

Du behöver särskilt tillstånd för trålfiske i trålområde B. 2.7-2.13 Skelleftebukten-Skötgrönnan i Östersjön (siklöjetillstånd). Endast en fysisk person (inte företag) kan beviljas tillstånd.

Faktasida: Trålfiske efter siklöja

Trålfiske efter siklöja

Trålfiske efter siklöja 2019 startar söndagen den 29 september och bedrivs fram till den 31 oktober, eller till dess att HaV stoppar fisket om den beräknade fångsten uppgår till 700 ton.

Nyhet: Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31

Faktasida: Kvotändringar

Kvotändringar

Kvotändringar som gäller fiskeåret 2019 listas här.

Nyhet: Tydligare information kring sumpning

Tydligare information kring sumpning

Eftersom det kommit frågor om registrering i pappersloggboken gällande sumpning av hummer, har vi förtydligat de instruktioner som finns på vår hemsida.