Sökresultat

 • Sport- och fritidsfiske (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Främmande arter (1)
 • Kattegatt (1)
 • Visa fler
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Torsk - minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar

Minimimått, fredningstid och redskapsbegränsningar för fiske efter torsk.

Faktasida: Signalkräfta – regler för fiske och hantering

Signalkräfta – regler för fiske och hantering

För att få fiska signalkräftor måste man vara yrkesfiskare med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare med eget vatten. Det finns fiskerättsinnehavare som låter andra fiska i sitt vatten mot betalning. Även i Vättern får du fiska signalkräfta utan tillstånd under tre på varandra följande helger med start den sista fredagen i augusti.