Sökresultat

 • Vårt uppdrag (102)
 • Senaste året (102)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (3)
 • Havsplanering (1)
 • Visa fler
 • Internationellt arbete (3)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (3)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (53)
 • Regler (1)
 • Remiss (19)
 • Rutin (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (4)
 • Styrdokument (1)
 • Tidredovisning (1)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (4)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (8)
 • Yttrande (8)
 • Årsredovisning (2)
 • Östersjön (2)

 • Regeringsuppdrag (52)
 • Remisser (21)
 • Yttranden (8)
 • Pressrum (7)

 • Faktasida (25)
 • Regeringsuppdrag (50)
 • Remiss (19)
 • Yttrande (8)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (8)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Verksamhetsstrategi

Verksamhetsstrategi

I verksamhetsstrategin kan du läsa om viktiga politikområden där vi som myndighet har ett ansvar att verka, hur vi arbetar och prioriterade leveranser för det aktuella verksamhetsåret.

Faktasida: Logotyp

Logotyp

Vår logotyp finns i svart, blå och vit. Använd den gärna för att visa myndighetens roll i olika sammanhang. På denna sida kan du ladda ned logotypen i olika format och läsa riktlinjer för hur du använder den.

Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Äldre remisser från HaV

Äldre remisser från HaV

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Press och media

Press och media

Här visas vår senaste nyheter, som du kan prenumerera på. Kontakta gärna oss för att hitta rätt person och få svar på olika sakfrågor.

Faktasida: Video

Video

Här kan du titta på våra filmer där vi och andra berättar om saker som rör våra verksamhetsområden.

Faktasida: Grafisk profil och logo

Grafisk profil och logo

Vi är många medarbetare som kommunicerar med omvärlden i Havs- och vattenmyndighetens namn, och på många på olika sätt. Det finns flera kloka skäl till att klä den kommunikationen i en samlad grafisk profil.

Faktasida: Typsnitt

Typsnitt

Använd typsnitten Arial Regular och Georgia för texter som produceras i Office eller TT Norms för trycksaker. De är typsnitt med hög läsbarhet, på skärm såväl som papper, de ger tydlig och tillgänglig typografi som både kan vara neutral och vid behov dra ögonen till sig.

Faktasida: Färgpalett

Färgpalett

Inspirationen till våra färger hämtas från havet, sjöarna, vattendragen och djurlivet. Tydligt, seriöst och tillgängligt för många olika målgrupper. Färgskalan bygger på ett par gröna och blå nyanser samt en orange och en gul. Tillsammans med stöttande varm- och kallgrå nyanser. Paletten ska täcka praktiska kommunikativa behov och sammantaget bidra till den visuella identitetens helhet.