Sökresultat

 • Vårt uppdrag (124)
 • Senaste året (124)
 • Anslag (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Fritidsbåt (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (1)
 • Föreskrift (4)
 • Havsplanering (1)
 • Internationellt arbete (3)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Miljöövervakning (4)
 • Muddring (1)
 • Organisation (1)
 • Rapport (1)
 • Regeringsuppdrag (58)
 • Regler (1)
 • Remiss (20)
 • Riksintresse (1)
 • Skräp/marint skräp (1)
 • Skyddade områden (1)
 • Små avlopp (11)
 • Tillstånd (2)
 • Vattenförvaltning (3)
 • Vattenkraft (15)
 • Vattenskyddsområde (1)
 • Vägledning (3)
 • Yrkesfiske (11)
 • Yttrande (26)
 • Årsredovisning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (2)

 • Regeringsuppdrag (58)
 • Remisser (22)
 • Yttranden (26)
 • Pressrum (13)

 • Faktasida (23)
 • Regeringsuppdrag (56)
 • Remiss (20)
 • Yttrande (25)

 • Senaste veckan (3)
 • Senaste månaden (26)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Yttranden från HaV

Yttranden från HaV

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Faktasida: Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag

Vi arbetar på regeringens uppdrag. Här listar vi alla uppdrag som vi fått genom regleringsbrev eller särskilda beslut.

Faktasida: Remisser från HaV

Remisser från HaV

Här hittar du de förslag som vi har ute på remiss. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Äldre remisser från HaV

Äldre remisser från HaV

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Faktasida: Utveckling av yttrande i överklagan av tillstånd till förnyelse av vattenkraftverk

Utveckling av yttrande i överklagan av tillstånd till förnyelse av vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat skälen till överklagan av tillståndet till förnyelse av Untra vattenkraftverk.

Faktasida: Yttrande gällande Blankaströms dammanläggning och vattenkraftverk i Emån

Yttrande gällande Blankaströms dammanläggning och vattenkraftverk i Emån

Vi understryker vikten av en samlad prövning som beaktar hur vattenhushållningsbestämmelser och fiskpassager ska utformas.

Faktasida: Yttrande angående förbud gällande avloppsanläggning på fastighet i Aneby kommun, målnummer M 10800-15

Yttrande angående förbud gällande avloppsanläggning på fastighet i Aneby kommun, målnummer M 10800-15

Vi delar bedömningen som tillsynsnämnden i Aneby kommun har gjort och anser att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska fastställas. Detta eftersom fastighetsägaren inte kunnat visa att anläggningen uppfyller kraven på fosforreduktion.

Faktasida: Yttrande angående förbud gällande avloppsanläggning på fastighet i Aneby kommun, målnummer M 10805-15

Yttrande angående förbud gällande avloppsanläggning på fastighet i Aneby kommun, målnummer M 10805-15

Vi delar bedömningen som tillsynsnämnden i Aneby kommun har gjort och anser att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska fastställas. Detta eftersom fastighetsägaren inte kunnat visa att anläggningen uppfyller kraven på fosforreduktion.

Faktasida: Yttrande gällande förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Yttrande gällande förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i Kemikalieinspektionens rapport till regeringen gällande reglering av användningen av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum.

Faktasida: Yttrande i överklagat mål angående bristfällig avloppsanläggning på fastighet i Vaggeryds kommun, målnummer M 9088-14

Yttrande i överklagat mål angående bristfällig avloppsanläggning på fastighet i Vaggeryds kommun, målnummer M 9088-14

Vi anser att det är viktigt att det skyddsavstånd på 1 meter mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå som rekommenderas i de allmänna råden (NFS 2006:7) hålls, annars ökar risken för förorening av grundvattnet.