Sökresultat

 • Havsplanering (58)
 • Publikation (58)
 • Havsförvaltning (2)
 • Kattegatt (1)
 • Klimat (2)
 • Rapport (19)
 • Visa fler
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (2)

 • Havsplanering (5)
 • Publikationer (53)

 • Faktasida (5)
 • Publikation (53)

 • Senaste året (58)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kartor med teckenförklaring , granskningsversion

Kartor med teckenförklaring , granskningsversion

Dokumentet innehåller kartor med teckenförklaringar som kompletterar de digitala kartorna i granskningsskedet.

Publikation: Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Hållbarhetsbedömningar av förslag till havsplaner – samlingsdokument och metodbeskrivning

Denna rapport är ett samlingsdokument inklusive metodbeskrivning för de hållbarhetsbedömningar som genomförts av förslagen till havsplaner 2018.

Publikation: Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats

Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats

Rapporten beskriver metoden som används inom planeringsstödet Symphony som används inom statlig havsplanering.

Publikation: Hållbarhetsbedömning – Västerhavet, samrådshandling

Hållbarhetsbedömning – Västerhavet, samrådshandling

Hållbarhetsbedömning. Förslag till havsplan – Västerhavet.

Publikation: Miljökonsekvensbeskrivning – Västerhavet, samrådshandling

Miljökonsekvensbeskrivning – Västerhavet, samrådshandling

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till Havsplan Västerhavet.

Publikation: Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

Sjöfartens rumsliga behov och miljöpåverkan i Kattegatt – fördjupat underlag för svensk havsplanering

HaV:s föreslagna, förhållandevis rumsligt breda, användningsområde för sjöfart i Kattegatt utvärderas i den här rapporten utifrån både sjöfartens behov och utifrån naturhänsyn.

Publikation: Baltic SCOPE – Better Together

Baltic SCOPE – Better Together

Broschyren sammanfattar projektet Baltic SCOPE och de lärdomar, rapporter, checklistor och resultat som projektet tagit fram.

Publikation: Evaluation and Monitoring of Transboundary Aspects of Maritime Spatial Planning – a Methodological Guidance

Evaluation and Monitoring of Transboundary Aspects of Maritime Spatial Planning – a Methodological Guidance

Detta är en guide baserad på erfarenheter inom projektet Baltic SCOPE som ska underlätta utvärderingen av gränsöverskridande havsplaneringssamarbete.

Publikation: Mapping Maritime Activities within the Baltic Sea

Mapping Maritime Activities within the Baltic Sea

Detta är en guide till hur du steg för steg skapar densitetskartor över sjöfartens rörelser i Östersjön från rådata.

Publikation: The Ecosystem Approach in Maritime Spatial Planning – A Checklist Toolbox

The Ecosystem Approach in Maritime Spatial Planning – A Checklist Toolbox

För att göra det lättare att använda ekosystemansatsen i havsplanering har vi tagit fram denna ”verktygslåda” med checklistor.