1. Publicerad: 1 april 2016 Uppdaterad: 13 april 2018

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

 2. Publicerad: 3 april 2018

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2017

 3. Publicerad: 31 mars 2017

  Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2016

 4. Publicerad: 19 april 2016

  I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:12 Åtgäder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

 5. Publicerad: 29 mars 2018 Uppdaterad: 12 augusti 2019

  I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.

 6. Publicerad: 15 april 2015 Uppdaterad: 19 april 2016

  I regleringsbrevet för budgetåret 2015 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts under 2014.

 7. Publicerad: 16 april 2014

  I regleringsbrevet för budgetår 2014 har Havs- och vattenmyndigheten fått i återrapporteringskrav att redovisa hur anslaget 1:12 har använts under 2013.

 8. Publicerad: 3 april 2017

  I den här återrapporteringen redovisar vi användningen av Anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö utifrån olika perspektiv.