Återrapportering av miljöövervakningsanslaget 1:2 2016

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2016

Vi har under 2016 bland annat genomfört följande:

  • miljöövervakning, rapportering och dataförvaltning
  • förstärkning av övervakning enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen)
  • ny övervakning enligt havsmiljöförordningen
  • revidering av miljöövervakningsprogrammen
  • förbättrad internationell rapportering
  • utveckling av beräkningssystem för ämnestransporter och belastningen på havet
  • utveckling av datavärdskap
  • full koll på våra vatten! - en metodik för design av övervakningsprogram i sjöar och vattendrag
  • inlett en kartläggning av marina livsmiljöer
  • utveckling av metodik för övervakning av genetisk mångfald och främmande arter
Publicerad: 2017-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion