Återrapportering av Miljöövervakningsanslaget

Havs- och vattenmyndighetens rapportering av användningen av anslag 1:2 under 2015

Vi har bland annat under 2015 genomfört följande:

  • miljöövervakning, rapportering och dataförvaltning
  • förstärkning av övervakningen i de stora sjöarna
  • förstärkning av övervakning enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (vattenförvaltningsförordningen)
  • ny övervakning enligt havsmiljöförordningen
  • revidering av miljöövervakningsprogrammen
  • förbättrad övervakning av smolt i fisktrappa
  • förbättrad internationell rapportering
  • utveckling av datavärdskap
  • flytt och utveckling av det tekniska systemet Badvatten
  • tillgängliggörande av digitala rapporter genom DiVA
Publicerad: 2016-04-01
Uppdaterad: 2018-04-13
Sidansvarig: Webbredaktion