Sökresultat

 • Publikation (33)
 • Faktasida (33)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fiskar (1)
 • Forskning (2)
 • Fritidsfiske (2)
 • Visa fler
 • Havsförvaltning (1)
 • Havsplanering (5)
 • Miljöövervakning (4)
 • Organisation (1)
 • Programområde Kust och Hav (2)
 • Programområde Sötvatten (1)
 • Rapport (17)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Årsredovisning (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Miljöhot (1)
 • Vägledningar (1)
 • Havsplanering (5)
 • Publikationer (18)
 • Bibliotek (7)

 • Senaste månaden (1)
 • Senaste året (15)
 • Mer än ett år sedan (18)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Publikationer

Publikationer

Vi tar fram en mängd rapporter varje år, både själva och genom andra. Dessa presenteras här i kronologisk ordning, baserat på det datum då rapporten publicerades.

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Faktasida: Rapporter 2019

Rapporter 2019

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2019.

Faktasida: Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning.

Faktasida: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten (resurs- och miljööversikt)

Resursöversikt över tillståndet för de viktigaste fisk- och skaldjursbestånden i svenska vatten.

Faktasida: Havet

Havet

Publikationen Havet samlar resultaten från den nationella marina miljöövervakningen i samtliga svenska havsområden: Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Faktasida: Tidningen Västerhavet

Tidningen Västerhavet

Tidningen Västerhavet tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund.

Faktasida: Årsredovisningar

Årsredovisningar

Årsredovisningarna visar verksamhetens resultat, kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Faktasida: Kartor med teckenförklaring , granskningsversion

Kartor med teckenförklaring , granskningsversion

Dokumentet innehåller kartor med teckenförklaringar som kompletterar de digitala kartorna i granskningsskedet.

Faktasida: Databaser

Databaser

Havs- och vattenmyndigheten prenumererar på ett antal databaser, som är tillgängliga i myndighetens lokaler.