Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2020 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikt av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Omslag för publikation

Sammanfattning

I rapporten kan du ta del av bedömningen som görs av situationen för bestånd som regleras inom ramen för EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP). Bedömningarna baseras på det forskningssamarbete och den rådgivning som sker inom det Internationella Havsforskningsrådet (ICES). Totalt redovisas underlag och råd för 48 fisk- och skaldjursarter.

De bestånd som förvaltas nationellt baseras på de biologiska underlagen, och rådgivningen i huvudsak på den forskning och övervakning samt analys som bedrivs av Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua) samt yrkesfiskets rapportering.

Publicerad: 2021-02-16
Sidansvarig: Webbredaktion