Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Detta är den nionde utgåvan av den samlade översikten över fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten. Kunskap om fiskbestånden och miljön är en förutsättning för att utnyttjandet av fiskresurserna skall bli bärkraftigt. För svenska vattenområden beskrivs miljöutvecklingen i ett ekosystemsperspektiv, dels för att tydliggöra fiskens ekologiska roll och beskriva yttre miljöfaktorer som påverkar fiskbestånden, dels för att belysa fiskets effekter på miljön.

Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten är utarbetad av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten sammanfattar utveckling och beståndsstatus för de kommersiellt viktigaste fisk- och kräftdjursarterna i våra vatten. Bedömningar och förvaltningsråd är baserade på Internationella Havsforskningsrådets (ICES) rådgivning, SLU Aquas nationella och regionala provfiskedata, samt yrkesfiskets rapportering.

En tryckt version av rapporten kan beställas via Havs- och vattenmyndighetens bibliotekarie.

Rättelse (2013-01-29)

Arbetet med rapporten ”Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten. Resurs- och miljööversikt 2012” färdigställdes före NAFO/ICES-arbetsgruppen (NIPAG) rapporterade uppdaterade siffror för utkast av räka. 

Ett uppdaterat dataunderlag samt text vad gäller Nordhavsräka laddas ned här Pdf, 377.6 kB..

Publicerad: 2012-12-20
Uppdaterad: 2019-10-25
Sidansvarig: Webbredaktion