Sökresultat

 • Publikation (5)
 • Senaste veckan (5)
 • Fiskar (1)
 • Fritidsfiske (1)
 • Havsplanering (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Rapport (4)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Yrkesfiske (1)

 • Havsplanering (1)
 • Publikationer (4)

 • Faktasida (3)
 • Publikation (2)

 • Senaste månaden (5)
 • Senaste året (5)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Undersökning av biota och sediment i anslutning till dumpningsområden av kemisk ammunition på väst- och östkusten 2019

Undersökning av biota och sediment i anslutning till dumpningsområden av kemisk ammunition på väst- och östkusten 2019

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten har en undersökning genomförts av hur utbredd kontaminationen av dumpade kemiska stridsmedel är i dumpningsområdena Måseskär och Gotlandsdjupet.

Faktasida: Rapporter

Rapporter

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie.

Faktasida: Rapporter 2020

Rapporter 2020

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2020.

Faktasida: Dokumentation och rapporter om havsplanering

Dokumentation och rapporter om havsplanering

Här hittar du rapporter och dokument som rör havsplanering.