Sökresultat

 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Vårt uppdrag (2)
 • Senaste året (2)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Föreskrift (1)
 • Regeringsuppdrag (1)
 • Visa fler
 • Remiss (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vattenkraft (1)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remisser (1)

 • Regeringsuppdrag (1)
 • Remiss (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Utveckling av vägledning om miljöanpassning av vattenkraften (2019)

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att utveckla sin vägledning för hur en miljöanpassning av vattenkraften kan ske på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till eftersträvad miljönytta.

Remiss: Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.