Sökresultat

 • Miljödata (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Fritidsfiske (1)
 • Rutin (1)
 • Statistik (2)
 • Vattenbruk (1)
 • Visa fler
 • Yrkesfiske (1)

 • Data och statistik (2)
 • Medarbetarsidor (1)

 • Dokument (1)
 • Faktasida (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Om öppna data och PSI-lagen

Om öppna data och PSI-lagen

Enligt PSI-direktivet ska offentliga myndigheter tillgängliggöra sina informationsresurser så att de kan användas för flera syften. Idag tillgängliggör HaV 23 olika informationsresurser för allmänheten.

Faktasida: Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Datainsamling inom EU:s gemensamma fiskerpolitik

Data Collection Framework, DCF, är en ram för att EU-länderna ska kunna samla in, hantera och dela data och statistik från yrkesfisket, fritidsfisket och vattenbruket.

Dokument: Vidareutnyttjande av information

Vidareutnyttjande av information

Vi vill göra det möjligt för allmänheten och näringslivet att kunna återanvända vår information. Policyn och rutinen beskriver hur vi ska jobba med det här på HaV.