Sökresultat

 • Miljödata (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Badvatten (1)
 • Bedömningsgrunder (1)
 • Gis (1)
 • Klimat (1)
 • Visa fler
 • Miljömål (1)
 • Miljöövervakning (4)
 • Programområde Kust och Hav (1)
 • Statistik (1)
 • Undersökningstyper (1)
 • Övergödning (1)

 • Samordningsområden (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Data och statistik (2)

 • Faktasida (4)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Tillförsel av kväve till kusten

Tillförsel av kväve till kusten

Statistikområdet Tillförsel av kväve till kusten beskriver mängden vattenburen kväve som når kusten från landbaserade källor. Data kommer från Havs- och vattenmyndighetens nationella miljöövervakningsprogram för flodmynningar och från större punktkällor; avloppsreningsverk och industrier, med utsläpp till kusten.

Faktasida: Överblick med data från Copernicus

Överblick med data från Copernicus

Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder. Copernicus är ett stort EU-program som med satelliter, modeller och mätinstrument samlar in enorma mängder öppna data om miljö och klimat.

Faktasida: Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Datavärdskap – här finns miljöövervakningsdata

Under de senaste åren har omvärlden kommit att kräva allt större tillgång till data från miljöövervakningen. Därför har Hav och Naturvårdsverket upprättat ett system med nationella datavärdar.

Faktasida: Standardisering av metoder för miljöinformation

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiserings­organisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde

Sidansvarig: Webbredaktionen