Sökresultat

 • Miljödata (2)
 • Medarbetarsidor (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Rutin (1)
 • Statistik (1)

 • Dokument (1)
 • Nyhet (1)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Nyhet: Besök hos våra datavärdar

Besök hos våra datavärdar

Svensk akvatisk miljöövervakning resulterar varje år i miljontals mätvärden som beskriver tillståndet i miljön vid mättillfället. Mätvärdena utgör efter förädling beslutsunderlag för åtgärder.

Dokument: Vidareutnyttjande av information

Vidareutnyttjande av information

Vi vill göra det möjligt för allmänheten och näringslivet att kunna återanvända vår information. Policyn och rutinen beskriver hur vi ska jobba med det här på HaV.

Sidansvarig: Webbredaktionen