Sökresultat

 • Miljöövervakning (3)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Senaste året (3)
 • Anslag (1)
 • Regeringsuppdrag (3)
 • Östersjön (1)
 • Visa fler

 • Vårt uppdrag (3)

 • Regeringsuppdrag (3)

 • Senaste månaden (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Medelsanvändning miljöövervakning (2019)

Medelsanvändning miljöövervakning (2019)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som myndigheten disponerar har använts för 2019.

Faktasida: Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Övervakning av miljön i Hanöbukten under tre år (2014)

Regeringen beslutade 2014 att Havs- och vattenmyndigheten ska utreda Hanöbuktens miljöproblem vidare för att undersöka eventuella samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa.

Faktasida: Medelsanvändning miljöövervakning (2018)

Medelsanvändning miljöövervakning (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2018.