Sökresultat

  • Klimat (1)
  • Konventioner (1)
  • Senaste året (1)
  • Internationellt arbete (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Agenda 2030

Agenda 2030

FN har tagit fram en global agenda med mål för såväl planetens som vårt välstånd. Agendan syftar inte minst till att befästa världsfreden, avskaffa fattigdom och föra mänskligheten i riktning mot social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.