Sökresultat

  • Klimat (1)
  • Vårt uppdrag (1)
  • Regeringsuppdrag (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Regeringsuppdrag (1)

  • Regeringsuppdrag (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Återrapporteringen om klimatanpassning enligt HaVs regleringsbrev (2018)

Återrapporteringen om klimatanpassning enligt HaVs regleringsbrev (2018)

Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2018 redovisat hur myndigheten arbetar med att främja klimatanpassning inom sitt ansvarsområde, arbetsprocesser och samarbeten.