Sökresultat

  • Kalkning (2)
  • Miljöhot (2)
  • Faktasida (2)
  • Senaste året (2)
  • Försurning (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Kalkning och andra motåtgärder

Kalkning och andra motåtgärder

Kalkning av sjöar och vattendrag har bedrivits sedan slutet av 1970-talet och finansieras huvudsakligen med statsbidrag. För närvarande satsas cirka 160 miljoner kronor årligen via vårt anslag för åtgärder i havs- och vattenmiljöer. 

Faktasida: Kalkning - vem gör vad?

Kalkning - vem gör vad?

Ansvarsfördelning mellan olika aktörer som arbetar med kalkning.