1. Publicerad: 18 maj 2021

  Svartmunnad smörbult är en invasiv främmande fiskart som kommit med fartygstrafik till Sverige. Det finns stor risk att den kommer att tränga undan andra fiskarter men den kan även innebära en ny födokälla för rovfisk. Även om arten inte går att utrota i praktiken så finns det åtgärder som skulle kunna begränsa dess negativa effekter.

 2. Publicerad: 13 september 2017 Uppdaterad: 17 september 2019

  I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

 3. Publicerad: 15 december 2017

  Forskare i Kanada har använt genetisk modifiering för att ta fram en snabbväxande lax. Laxen är idag godkänd för försäljning i Kanada. Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram laxen, samt hur de nordamerikanska myndigheterna bedömt riskerna med odling och konsumtion av fisken.

 4. Levande agn kan komma loss och sprida sig så att inhemska arter konkurreras ut och sjukdomar sprids. De kan också bära med sig fripassagerare som larver, ägg, frön och sporer. Läs Fiskeriverkets rekommendationer om hur du kan minimera riskerna med levande agn. På svenska, engelska, och tyska.

 5. Publicerad: 20 december 2012 Uppdaterad: 25 oktober 2019

  Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.

 6. Publicerad: 7 juni 2017 Uppdaterad: 24 augusti 2018

  Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.

 7. Publicerad: 23 augusti 2018

  I denna rapport jämförs traditionella med nya metoder för att övervaka fauna i hamnområden.

 8. Publicerad: 26 april 2021

  I vår folder om flodkräftan hittar du mycket av den information som finns här och lite till, om kräftor i allmänhet och flodkräftor i synnerhet.

 9. Publicerad: 21 september 2016 Uppdaterad: 24 augusti 2018

  Protokoll för provtagning i hamnar och farleder

 10. Publicerad: 25 maj 2015 Uppdaterad: 6 oktober 2016

  Västerhavet 2015 tar upp aktuella forskningsprojekt och myndighetsarbete som rör havsmiljön i Skagerrak, Kattegatt och Öresund. Årets upplaga har temat På väg mot ett friskare hav och praktiskt åtgärdsarbete i fokus.