Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.

Sammanfattning

Denna rapport har tagits fram för att möta flera krav och behov av övervakning och inventeringar av invasiva främmande arter (IAS) i havsmiljön utifrån barlastvattenkonventionen under FN:s Internationella
sjöfartsorgan (IMO), havsmiljökonventionerna Helcom och Ospar, Havsmiljödirektivet och EU:s förordning om IAS.

För svensk miljöövervakning och inventering behöver metodik standardiseras. Detta påbörjades 2014 genom att undersöka Göteborgs
hamn enligt Helcom och Ospar's procedur. I denna rapport har Preem AB:s oljehamn i Brofjorden undersökts, Sveriges näst största hamn och landets största oljehamn med cirka 1 700 anlöp per år. I Brofjorden raffineras nästan bara högsvavlig råolja, framför allt från Ryssland. Farleden utanför är hårt trafikerad och stäcker sig genom en känslig fjord- och skärgårdsmiljö. Hamnen kan bli aktuell för dispensprövning för barlastvattenutsläpp och därmed finns behov av inventering av IAS. Området är också intressant att övervaka för att tidigt upptäcka främmande arter som introduceras till Sverige via sjöfart.

Totalt dokumenterades cirka 365 arter, varav fem betraktas som främmande i svenska vatten: amerikansk kammanet (Mnemiopsis
leidyi), dinoflagellaten Karenia mikimotoi, japanplym (Dasysiphonia japonica), japanskt jätteostron (Crassostrea gigas) och slät havstulpan (Amphibalanus improvisus).

Bilaga

Bilaga XII. Datarapportering till Helcom och Ospar Excel, 185.9 kB.

Publicerad: 2017-06-07
Uppdaterad: 2018-08-24
Sidansvarig: Webbredaktion