Metoder för övervakning av främmande arter

Protokoll för provtagning i hamnar och farleder

Omslag till publikation

Sammanfattning

Syftet med utredningen är att testa de förslag på metoder som tagits fram inom de europeiska havsmiljökonventionerna Helcom och Ospar,
 för att övervaka främmande arter i hamnar och farleder. Det är av stor
vikt att få fram bättre underlag om vilka invasiva främmande arter (IAS) som förekommer i våra svenska havsområden och då främst i de områden som är mest utsatta för introduktion och spridning av IAS.

Målet är att data från de undersökningar som beskrivs i rapporten
ska kunna användas för övervakning enligt kraven som ställs genom
EU-förordningen om IAS och havsmiljödirektivet. Övervakningsdata ska kunna användas för bedömning av påverkan av IAS på ekologisk status i kustvattenområden enligt vattendirektivet.

Resultat från rapporten ska också användas för att ta fram förslag på en ny undersökningstyp för övervakning av IAS. Den beskriver och kvalitetssäkrar metoderna så att de kan användas i miljöövervakningen.

Publicerad: 2016-09-21
Uppdaterad: 2018-08-24
Sidansvarig: Webbredaktion