Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Har du hittat en stormussla?

Om du hittat en mussla kan du genom verktyget Artnyckeln få hjälp att identifiera vilken arttyp det är. Stegvis väljer du bland tillgängliga alternativ som stämmer bäst in på ditt fynd, och verktyget visar sedan vilken mussla det troligtvis är du hittat.

Sammanfattning

Här hittar du en artbestämningsnyckel, information om arbetet med och hänsynstagande samt artfaktablad om Sveriges stormusslor. Guiden har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Göteborgs naturhistoriska museum på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora. De är också filtrerare och, med två undantag, bottenlevande.

Stormusslorna sitter nedgrävda i bottensedimentet med bakänden uppåt och sifonerna öppna mot vattnet. Två arter är huvudsakligen brackvattenarter men kan även leva i sötvatten. Några av arterna lever huvudsakligen i sjöar och dammar men samtliga kan påträffas i rinnande vatten.

Den välkända och skyddsvärda flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) förekommer endast i vattendrag. Ytterligare tre arter: äkta målarmussla (Unio pictorum), tjockskalig målarmussla (Unio crassus) och flat dammussla (Pseudanodonta complanata) finns i Rödlistan 2015. Dessutom är både flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla fridlysta i Sverige.

Publicerad: 2017-09-13
Uppdaterad: 2019-09-17
Sidansvarig: Webbredaktion