Sökresultat

 • Främmande arter (4)
 • Publikation (4)
 • Senaste året (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fiskar (1)
 • Fredade arter (1)
 • Visa fler
 • Fritidsfiske (1)
 • Miljöövervakning (3)
 • Publikation (4)
 • Rapport (1)
 • Ryggradslösa djur (2)
 • Yrkesfiske (1)

 • Publikationer (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Test och utvärdering av ny övervakning av främmande arter i hamnar och utsatta områden

Främmande arter som sprids med barlastvatten anses vara ett av de största ekologiska och ekonomiska hoten mot planeten. Övervakning av hamnar och farleder är ett viktigt instrument för att tidigt upptäcka nya främmande arter och hindra dess spridning.

Publikation: Svenska stormusslor

Svenska stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som lever i sötvatten. De flesta är mycket små, och hör till gruppen klot- och ärtmusslor. Elva arter kallas "stormusslor" eftersom de är förhållandevis stora.

Publikation: Metoder för övervakning av främmande arter

Metoder för övervakning av främmande arter

Protokoll för provtagning i hamnar och farleder

Publikation: Resurs- och miljööversikt 2012

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.