Sökresultat

 • Främmande arter (22)
 • Mer än ett år sedan (22)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fiskar (5)
 • Forskning (2)
 • Fritidsfiske (1)
 • Visa fler
 • Handel (1)
 • Jordbruk (1)
 • Lagstiftning (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (7)
 • Rapport (3)
 • Regler (1)
 • Remiss (1)
 • Ryggradslösa djur (9)
 • Sötvatten (1)
 • Vattenbruk (1)
 • Växter (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Arter (13)
 • Vårt uppdrag (1)
 • Remisser (1)
 • Publikationer (8)

 • Art (11)
 • Faktasida (2)
 • Publikation (8)
 • Remiss (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Puckellax

Puckellax

Ett antal fynd av puckellax har gjorts i svenska vatten. Främmande arter av laxfiskar kan leda till konkurrens mellan arter om föda och utrymme, liksom till att det förs in parasiter och sjukdomar som kan drabba inhemska arter.

Faktasida: Rapportera ditt fynd av puckellax

Rapportera ditt fynd av puckellax

Ett antal fynd av den främmande arten puckellax har gjorts i svenska vatten. Främmande arter av laxfiskar kan leda till konkurrens om föda och utrymme samt sprida sjukdomar bland inhemska laxfiskar.

Faktasida om arter: Rovvattenloppa

Rovvattenloppa

Rovvattenloppan är ett djurplankton med förmåga att föröka sig snabbt och effektivt. Efter att den upptäcktes i Rigabukten 1992 är den nu en etablerad främmande art i större delen av Östersjön.

Faktasida om arter: Skeppsmask

Skeppsmask

Skeppsmask är egentligen ingen mask utan en borrande mussla. Den kallas för havets termit och har genom historien ödelagt både skepp, varv och hamnar. Till Västerhavet kom den under 1800-talet.

Faktasida om arter: Slät havstulpan

Slät havstulpan

Slät havstulpan är en av de första främmande arterna man känner till i Östersjön. Den upptäcktes under 1800-talet, och är en art som ställer till en del besvär genom att den växer på till exempel båtar och bryggor.

Faktasida om arter: Solabborre

Solabborre

Solabborren lever på grunt vatten i bevuxna sjöar och dammar, och i pooler i små floder och i flodestuarier. Arten är inhemsk i östra Nordamerika och observerades i Sverige första gången 2012.

Faktasida om arter: Vandrarmussla

Vandrarmussla

Vandrarmusslan har funnits länge i svenska sjöar och vattendrag, hittills utan att orsaka större problem. Men på andra håll i världen har massförekomst av vandrarmusslor fått allvarliga konsekvenser.

Faktasida om arter: Vattenpest

Vattenpest

Vattenpest är en kärlväxt som kan bilda täta bestånd i sjöar, dammar och vattendrag. Den sprider sig genom att små bitar av den driver med vattnet, fastnar på fåglar som gäss och svanar eller flyttas oavsiktligt av människor.

Faktasida om arter: Kinesisk dammussla

Kinesisk dammussla

Den kinesiska dammusslan förekommer naturligt i området från Amurfloden, över stora delar av Kina till Kambodja. Där är karpfiskar värdar för musslans larver. När karpar har exporterats har musslan följt med.

Faktasida om arter: Laxdjävul

Laxdjävul

Laxdjävul är en mycket liten plattmask som kan ställa till stor skada. När den hittades i åar längs västkusten var den bortom sin naturliga utbredning i Östersjöns åar, älvar och kustvatten.