Sökresultat

 • Fiskar (2)
 • Fritidsfiske (2)
 • Senaste månaden (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Visa fler
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Yrkesfiske (2)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.