Sökresultat

 • Fiskar (8)
 • Publikation (8)
 • Senaste året (8)
 • Arter med åtgärdsprogram (3)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (3)
 • Visa fler
 • Främmande arter (1)
 • Miljöövervakning (2)
 • Publikation (8)
 • Rapport (3)
 • Restaurering (1)
 • Ryggradslösa djur (4)
 • Vattenkraft (1)
 • Yrkesfiske (3)

 • Publikationer (8)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste månaden (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur

Fiskeriverket har utrett behoven av och förutsättningarna för åtgärdsprogram för marina fiskarter och skaldjur där nationella och internationella åtaganden ställer krav på skydd och där fisketrycket är en del av hotbilden.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018 (resurs- och miljööversikt)

Den 14:e utgåvan av den samlade resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Publikation: Åtgärdsprogrammet för asp

Åtgärdsprogrammet för asp

Åtgärdsprogrammet syftar till att förbättra aspens (Aspius aspius) framtida överlevnad i landet. Det är ett vägledande, men ej legalt bindande, aktionsprogram.

Publikation: Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogram för mal

Åtgärdsprogrammet för mal ( Silurus glanis ) innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation av angelägna åtgärder under 2017−2021 för att i Sverige förbättra rådande bevarandestatus för mal.

Publikation: Resurs- och miljööversikt 2012

Resurs- och miljööversikt 2012

Här kan du läsa om den aktuella situationen för fler än 40 olika fisk- och kräftdjursarter i hav och sötvatten, om yrkesfiskets fångster och utveckling samt om miljösituationen föregående år och hur det påverkat livet i hav och sjöar.

Publikation: Fiskvandring - arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum

Fiskvandring - arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum

Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11. Denna rapport sammanfattar kunskapsläget vad gäller fiskvandring.

Publikation: FINFO 2005:3 Blankålsmärkning

FINFO 2005:3 Blankålsmärkning

Ålpopulationerna i Europa har minskat kraftigt de senaste 20-30 åren. Detta har lett till att man satt ut stora mängder ålyngel för att upprätthålla ålpopulationen och ålfisket. Detta har i sin tur lett till misstankar att den utsatta ålen, när de nått lekmogen ålder (blankål), inte hittar ut ur Östersjön för vidare färd till lekplatserna i Sargassohavet.