Sökresultat

 • Fiskar (3)
 • Senaste månaden (3)
 • Fritidsfiske (1)
 • Främmande arter (1)
 • Kattegatt (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Visa fler
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Skagerrak (1)
 • Östersjön (1)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (2)

 • Art (1)
 • Faktasida (2)

 • Senaste veckan (2)
 • Senaste året (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida om arter: Lax

Lax

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Faktasida: Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax - minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar

Lax finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. För att skydda arten och få ett uthålligt fiske finns det olika bestämmelser. Här kan du läsa mer om minimimått, fredningstid och fångstbegränsningar för laxfiske.

Faktasida: Rappen – rapportering av vattenorganismer

Rappen – rapportering av vattenorganismer

Hjälp oss att rapportera marina däggdjur, fiskar, ryggradslösa djur som kräftdjur och musslor. Just du kan göra skillnad!