Sökresultat

 • Fiskar (4)
 • Senaste månaden (4)
 • Arter med åtgärdsprogram (1)
 • Fredade arter (1)
 • Fritidsfiske (2)
 • Miljöövervakning (1)
 • Visa fler
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Regler (1)
 • Ryggradslösa djur (1)
 • Yrkesfiske (2)

 • Sport- och fritidsfiske (1)
 • Arter (2)
 • Publikationer (1)

 • Art (2)
 • Faktasida (1)
 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste året (4)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Regler för ålfiske

Regler för ålfiske

Det är bara de som tidigare har tillstånd att fiska ål som kan få tillstånd igen. I sötvatten finns det dock vissa vattenområden som är undantagna från ålfiskeförbudet och där fritidsfiske är tillåtet. Det beror på att ålen har mycket liten möjlighet att vandra ut till kusten levande på grund av de vandringshinder som finns på vägen.

Publikation: Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 (resurs- och miljööversikt)

En samlad resursöversikten av fisk- och kräftdjursbeståndens status i våra vatten.

Faktasida om arter: Atlantisk och europeisk stör

Atlantisk och europeisk stör

Den betraktas som nationellt utdöd, stören i Östersjön. Men det pågår försök i våra grannländer att få den tillbaka och längs atlantkusten arbetar man aktivt med att stötta den sista spillran som finns av europeisk stör. Därför är det viktigt att alla oavsiktliga fångster av stör rapporteras.

Faktasida om arter: Havsnejonöga

Havsnejonöga

Havsnejonöga är en urtidsfisk som vandrar mellan sött och salt vatten. Som vuxen lever den parasitiskt på andra fiskar i havet, och dör efter att ha lekt. Arten är fredad och ska omedelbart släppas tillbaka om den fångas.