1. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Information om tillsyn för vattenskyddsområden, riksintressen för dricksvatten och vattenförsörjningsplaner.

 2. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 24 februari 2020

  För att skydda viktiga råvattentillgångar kan länsstyrelsen eller kommunen besluta om att inrätta vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.

 3. Publicerad: 1 december 2016 Uppdaterad: 30 januari 2020

  Bra dricksvatten i våra kranar har länge varit en självklarhet i Sverige. Klimatförändringar med bland annat ökad nederbörd, översvämningar, varmare vatten och sämre råvatten innebär stora utmaningar för att säkra tillgången på bra dricksvatten.

 4. Publicerad: 4 december 2017 Uppdaterad: 21 januari 2020

  Rent vatten är en förutsättning för väl fungerande samhällen, människors hälsa, och naturmiljön. Vatten är en livsnödvändig, men hotad resurs.

 5. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 30 december 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har enligt miljötillsynsförordningen, tillsynsvägledningsansvar för vattenskyddsområden. Länsstyrelserna ska enligt samma förordning ge tillsynsvägledning i länet, undantaget vägledningsansvar gentemot Skogsstyrelsen och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

 6. Publicerad: 15 april 2015 Uppdaterad: 30 december 2019

  Här hittar du några domar och beslut som vi ser som vägledning i arbetet med vattenskyddsområden

 7. Publicerad: 14 februari 2014 Uppdaterad: 24 mars 2020

  Här finns presentationer och andra dokument från olika temadagar och seminarier om dricksvatten.