Sökresultat

 • Bidrag (49)
 • Senaste året (49)
 • Anslag (13)
 • Blanketter (1)
 • Båtbottentvätt (1)
 • Farliga ämnen (1)
 • Visa fler
 • Fiskevård (7)
 • Forskning (5)
 • Fritidsbåt (1)
 • Havs- och vattenforum (5)
 • Havs- och vattenmiljöanslaget (9)
 • Havsplanering (1)
 • Jordbruk (1)
 • Klimat (1)
 • Läkemedel (1)
 • Miljömål (1)
 • Publikation (1)
 • Rapport (1)
 • Restaurering (8)
 • Små avlopp (2)
 • Vattenkraft (5)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Åtgärdsprogram (1)
 • Östersjön (3)
 • Övergödning (3)

 • Miljöhot (8)
 • Anslag och bidrag (37)
 • Vägledningar (1)
 • Samordningsområden (1)
 • Havsplanering (1)
 • Publikationer (1)

 • Faktasida (48)
 • Publikation (1)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (7)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Havs- och vattenmiljöanslaget

Havs- och vattenmiljöanslaget

Vi ansvarar för Havs- och vattenmiljöanslaget. Det är ett omfattande anslag som stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I projektkatalogen kan du söka information om projekt som fått pengar ur anslaget.

Faktasida: LOVA

LOVA

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Faktasida: Anslag och bidrag

Anslag och bidrag

Våra anslag är kraftfulla verktyg för att få veta mer om vår natur och miljöproblem som vi står inför. Anslagen ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag.  Vi testar även nya metoder och verktyg genom att stödja pilotprojekt.

Faktasida: Skadeersättning för säl

Skadeersättning för säl

Småskaligt fiske kan få ersättning med viltskademedel för skador orsakade av säl. För att veta hur stor omfattningen är i olika län behöver fler fiskare rapportera sälskador i sina loggböcker. Bara då kan ersättningen bli mer rättvis mellan länen. För skador orsakade av skarv finns ingen ersättning.

Faktasida: Utlysning av medel till insatser inom fiskevården

Utlysning av medel till insatser inom fiskevården

Fiskevårds- och miljöorganisationer kan under 2018 söka medel till nationella/regionala informationsinsatser som främjar fiskevården. Totalt har Havs- och vattenmyndigheten avsatt cirka 750 000 kronor för denna bidragspost.

Faktasida: Forskning

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.

Faktasida: Zennström Philanthropies

Zennström Philanthropies

Målet för denna stiftelse är att stödja organisationer inom olika områden, bland annat för att skydda och bevara vår miljö

Faktasida: Aktuella forskningsutlysningar

Aktuella forskningsutlysningar

Här presenteras aktuella forskningsutlysningar som vi är med och finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

Faktasida: Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp HAV

Under 2018 vill HAV-gruppen använda sina forsknings- projektmedel till ettåriga projekt och aktiviteter inom områdena farliga ämnen i havet och biologisk mångfald.

Faktasida: Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS är ett stort internationellt forskningsprogram som fokuserar på Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

Sidansvarig: Webbredaktionen