Sökresultat

 • Bidrag (2)
 • Senaste veckan (2)
 • Anslag (1)
 • Forskning (1)
 • Havs- och vattenforum (1)

 • Anslag och bidrag (2)

 • Faktasida (2)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste månaden (2)
 • Senaste året (2)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Vattenpriset Sjöstjärnan

Vattenpriset Sjöstjärnan

Årets vinnare av det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan blir projektet ”8-fjordar” i Bohuslän.

Faktasida: Miljöforskningsanslaget

Miljöforskningsanslaget

Varje år tilldelar regeringen Naturvårdsverket pengar i form av miljöforskningsanslaget. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har i uppdrag att se till att dessa pengar används till forskning som gynnar myndigheternas arbete med bland annat miljökvalitetsmålen, EU:s direktiv och internationella miljökonventioner.

Sidansvarig: Webbredaktionen