Sökresultat

Bidrag (7)
Senaste månaden (7)
Anslag (2)
Forskning (1)
Havs- och vattenmiljöanslaget (3)
Havsplanering (1)
Restaurering (1)
Skräp/marint skräp (1)

Miljöhot (2)
Anslag och bidrag (4)
Havsplanering (1)

Faktasida (4)
Utlysning (3)

Senaste veckan (3)
Senaste året (7)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2019

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel för skrivarstöd för framtagandet av en ansökan till EU:s LIFE-program inför ansökningsåret 2019. Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till att förbättra havs- och vattenmiljöer.

Stöd från Havgruppen

Ansökningsfristen för inlämnande av ansökningar till nordiska Havgruppen (HAV) är den 8 juni 2018 (medel för 2019).

Miljömålspriset

Miljömålspriset instiftades 2019 av Naturvårdsverket. Priset delas ut i tre kategorier och ska uppmärksamma och belöna ambitiöst och framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges miljömål.

Sök pengar för havsplanering

Kommuner kan få bidrag för att stödja och förstärka förberedelser och genomförande av översiktsplanering i havet. Kommunerna söker bidraget från länsstyrelserna. Totalt 22 miljoner kronor går till projekt från 2016 till och med 2018.

Utlysning om ansökan av förhandsbesked om medfinansiering av Interreg-projekt från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11)

Nu finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked om medfinansiering avseende Interreg-projekt från Havs- och vattenmiljöanslaget (anslag 1:11).

Grip on life

Projektet Grip on life IP arbetar med bevarande och utveckling av värdefulla vattendrag och våtmarker i skogslandskapet.

Strandstädning

Stora mängder skräp dumpas i havet varje år. Troligtvis sjunker det mesta till botten, resten flyter omkring på havsytan eller spolas upp på stränder. HaV stöttar och ger bidrag till initiativ som främjar, organiserar och genomför strandstädning i särskilt drabbade områden.