Sökresultat

Bidrag (1)
Samordningsområden (1)
Anslag (1)
Forskning (1)

Faktasida (1)

Senaste året (1)

Sortera på senast uppdaterad
Sortera på sidans namn

Forskning

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) bedriver ingen egen forskning, men är en betydelsefull beställare av forskning från andra aktörer.