Sökresultat

  • Bidrag (1)
  • Publikationer (1)
  • Senaste året (1)
  • Publikation (1)
  • Rapport (1)

  • Publikation (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Publikation: Marin pedagogik – Inventering av lokala behov av stöd och kunskapsmaterial

Marin pedagogik – Inventering av lokala behov av stöd och kunskapsmaterial

I regleringsbrevet för 2018 fick Havs- och vattenmyndigheten ett regeringsuppdrag att stärka arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik. Tre miljoner kronor avsattes för uppdraget.