Sökresultat

 • Bedömningsgrunder (3)
 • Mer än ett år sedan (3)
 • Föreskrift (2)
 • Havsförvaltning (1)
 • Miljödata (1)
 • Miljökvalitetsnormer (2)
 • Visa fler
 • Miljöövervakning (2)
 • Undersökningstyper (1)
 • Vattenförvaltning (1)
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Vägledningar (1)
 • Föreskrifter (1)
 • Samordningsområden (1)

 • Faktasida (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)

Start Föreskrifter God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18) Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med

Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Standardisering av metoder för miljöinformation

Standardisering av metoder för miljöinformation

Havs- och vattenmyndigheten deltar i standardiserings­organisationen SIS (Swedish Standards Institute) arbete med att utveckla standarder som är relevanta för vårt arbetsområde