Sökresultat

 • Bedömningsgrunder (2)
 • Vägledningar (2)
 • Föreskrift (1)
 • Miljökvalitetsnormer (1)
 • Miljöövervakning (1)
 • Vattenförvaltning (2)
 • Visa fler
 • Vägledning (1)
 • Åtgärdsprogram (1)

 • Faktasida (2)

 • Senaste året (1)
 • Mer än ett år sedan (1)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Nationell vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Faktasida: Statusklassning av ytvatten

Statusklassning av ytvatten

Alla Sveriges ytvatten – sjöar, vattendrag, kust och vatten i övergångszon – ska klassificeras utifrån vattnets nuvarande status. HaV vägleder om klassificeringen.