Sökresultat

  • Fiskar (1)
  • Östersjön (1)
  • Arter (1)
  • Mer än ett år sedan (1)
  • Ryggradslösa djur (1)

  • Faktasida (1)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Faktasida: Fiskar och skaldjur i södra Östersjön och Öresund

Fiskar och skaldjur i södra Östersjön och Öresund

Här hittar du ett urval av de fiskar och skaldjur som lever längs den svenska sydkusten i Öresund och södra Östersjön. Här finns några av våra allra vanligaste vattenlevande djurarterna, men också hotade och fredade arter.