Sökresultat

 • Vanlig fråga (119)
 • Senaste året (119)
 • Algblomning (9)
 • Badvatten (15)
 • Dricksvatten (1)
 • Fångstmottagare (1)
 • Visa fler
 • Handel (1)
 • IT-support (2)
 • Jordbruk (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (1)
 • Små avlopp (38)
 • Tidredovisning (1)
 • Tjänsteresa (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Övergödning (2)

 • Arter (21)
 • Badvatten (19)
 • Miljöhot (7)
 • Vägledningar (49)
 • Samordningsområden (12)
 • Medarbetarsidor (9)

 • Senaste dagen (1)
 • Senaste veckan (5)
 • Senaste månaden (14)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Vanlig fråga: Frågor och svar om små avlopp

Frågor och svar om små avlopp

Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. För mer information se vägledning om prövning av små avlopp, vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp , samt  allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) .

Faktasida: Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist särskilt om 2 kap 10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), även kallad restvattenlagen.

Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Vanlig fråga: Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Badvatten Algblomning Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats? På Badplatsen kan du se inrapporterade uppgifter om algblomning vid svenska större badplatser ( EU-bad och

Vanlig fråga: Frågor och svar om säl

Frågor och svar om säl

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra sälarter – var de finns, hur de mår samt hur sälar och fiske påverkar varandra. Dessutom kan du läsa om hur vi på Havs- och vattenmyndigheten arbetar med sälförvaltning.

Vanlig fråga: Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även rapportera information om sina försäljningar via HaV:s spårbarhetssystem.

Vanlig fråga: Kommer alla verksamheter som anmäler sig till den nationella planen att omprövas enligt miljöbalken?

Kommer alla verksamheter som anmäler sig till den nationella planen att omprövas enligt miljöbalken?

Start Samverkansområden Kommer alla verksamheter som anmäler sig till den nationella planen att omprövas enligt miljöbalken? Den nya lagstiftningen handlar om att förse alla vattenkraftverk och regleringsdammar, även nedlagda vattenkraftverk med

Vanlig fråga: Ett kraftverk byggdes 1991 utan tillstånd, ska kraftverket omprövas eller behövs ett nytt tillstånd?

Ett kraftverk byggdes 1991 utan tillstånd, ska kraftverket omprövas eller behövs ett nytt tillstånd?

Start Samverkansområden Ett kraftverk byggdes 1991 utan tillstånd, ska kraftverket omprövas eller behövs ett nytt tillstånd? Frågan om en ansökan kan godtas inom ramen för en omprövning (24 kap 10 § miljöbalken) eller om det krävs ”nyprövning” (11

Vanlig fråga: Ett kraftverk startades på 1950-talet utan tillstånd, men driften avslutades 1998. Får verksamheten påbörjas direkt om den anmäls till den nationella planen?

Ett kraftverk startades på 1950-talet utan tillstånd, men driften avslutades 1998. Får verksamheten påbörjas direkt om den anmäls till den nationella planen?

Start Samverkansområden Ett kraftverk startades på 1950-talet utan tillstånd, men driften avslutades 1998. Får verksamheten påbörjas direkt om den anmäls till den nationella planen? Om syftet med verksamheten, när den påbörjades, var produktion av

Vanlig fråga: Hur planerar Havs- och vattenmyndigheten att vägleda om omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken för vattenverksamheter som inte omfattas av definitionen i 11 kap. 6 § miljöbalken?

Hur planerar Havs- och vattenmyndigheten att vägleda om omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken för vattenverksamheter som inte omfattas av definitionen i 11 kap. 6 § miljöbalken?

Start Samverkansområden Hur planerar Havs- och vattenmyndigheten att vägleda om omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken för vattenverksamheter som inte omfattas av definitionen i 11 kap. 6 § miljöbalken? HaV:s vägledning kommer i viss mån att delas