Sökresultat

 • Vanlig fråga (151)
 • Algblomning (9)
 • Badvatten (15)
 • Dricksvatten (1)
 • Fångstmottagare (1)
 • Handel (1)
 • Visa fler
 • Jordbruk (1)
 • Marina däggdjur (1)
 • Regler (1)
 • Små avlopp (38)
 • Spårbarhet (1)
 • Vattenkraft (1)
 • Vattenverksamhet (1)
 • Vägledning (1)
 • Yrkesfiske (1)
 • Östersjön (1)
 • Övergödning (2)

 • Arter (22)
 • Badvatten (19)
 • Miljöhot (7)
 • Vägledningar (63)
 • Samordningsområden (30)

 • Senaste veckan (1)
 • Senaste månaden (3)
 • Senaste året (85)
 • Mer än ett år sedan (66)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om lagstiftning och vattenbrist särskilt om 2 kap 10 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV), även kallad restvattenlagen.

Vanlig fråga: Frågor och svar om små avlopp

Frågor och svar om små avlopp

Vi har samlat vanliga frågor och svar inom området små avlopp. För mer information se vägledning om prövning av små avlopp, vägledning för prövning och tillsyn av små avlopp , samt  allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) .

Faktasida: Frågor och svar om badvatten

Frågor och svar om badvatten

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om badplatser och badvattenkvalitet.

Vanlig fråga: Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats?

Start Miljöpåverkan Övergödning Algblomning Taggar: Badvatten Algblomning Var hittar jag aktuell information om algblomning vid min badplats? På Badplatsen kan du se inrapporterade uppgifter om algblomning vid svenska större badplatser ( EU-bad och

Vanlig fråga: Frågor och svar om säl

Frågor och svar om säl

Här hittar du svar på vanliga frågor om våra sälarter – var de finns, hur de mår samt hur sälar och fiske påverkar varandra. Dessutom kan du läsa om hur vi på Havs- och vattenmyndigheten arbetar med sälförvaltning.

Vanlig fråga: Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Vad gäller för mig som köper fisk och skaldjur?

Alla förstahandsmottagare och grossister som handlar med de fiskeriprodukter som omfattas av spårbarhetskraven ska från den 1 januari 2019 även rapportera information om sina försäljningar via HaV:s spårbarhetssystem.

Vanlig fråga: Vad är en fångstmottagare?

Vad är en fångstmottagare?

Start Handel & spårbarhet Vad är en fångstmottagare? En fångstmottagare är en registrerad köpare eller auktionsinrättning som köper fisk och skaldjur i första handelsledet, det vill säga köper direkt av en person eller ett företag med fiskelicens,

Vanlig fråga: Hur blir jag fångstmottagare?

Hur blir jag fångstmottagare?

Start Handel & spårbarhet Hur blir jag fångstmottagare? För att bli fångstmottagare måste du först vara registrerad hos oss. Det gör du genom att skicka in blanketten som finns på vår blankettsida , tillsammans med ett registerutdrag från

Vanlig fråga: Om mitt registrerade företag ombildas eller byter företagsform, behöver jag ansöka på nytt?

Om mitt registrerade företag ombildas eller byter företagsform, behöver jag ansöka på nytt?

Start Handel & spårbarhet Om mitt registrerade företag ombildas eller byter företagsform, behöver jag ansöka på nytt? Ja, du behöver lämna in en ny ansökan då det nya företaget inte är registrerat och därför saknar rättighet att handla med

Vanlig fråga: Hur ska skaldjur märkas?

Hur ska skaldjur märkas?

Start Handel & spårbarhet Hur ska skaldjur märkas? Vissa skaldjur som fångas av svenska yrkesfiskare omfattas av EU:s handelsnormer. Det gäller exempelvis havskräftor, nordhavsräkor och krabbtaskor. Att produkterna omfattas av handelsnormer betyder