Sökresultat

  • Nyhet (3)
  • Mer än ett år sedan (3)

  • Skyddade områden (3)

  • Sortera på senast uppdaterad
  • Sortera på sidans namn
Nyhet: Åtgärder för att bevara marina skyddade områden

Åtgärder för att bevara marina skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att identifiera vilka åtgärder som krävs för att nå bevarandemålet om ekologiska, sammanhängade och väl förvaltade marina skyddade områden.

Nyhet: Krav på utbildning och tillstånd för trålfiske i Kosterhavet

Krav på utbildning och tillstånd för trålfiske i Kosterhavet

Den 1 juli 2015 infördes krav på utbildning och tillstånd för trålfiske efter nordhavsräka i bland annat Kosterhavets nationalpark. Dessutom infördes trålförbud i särskilt känsliga områden.

Nyhet: Remiss om fiskereglering i marina skyddsområden

Remiss om fiskereglering i marina skyddsområden

HaV har föreslagit införande av bevarandeåtgärder som rör fiskets verksamhet inom de marina skyddsområdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund, Röde bank, Morups bank samt Nidingen.