Sökresultat

 • Nyhet (40)
 • Fångstmottagare (1)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Små avlopp (7)
 • Yrkesfiske (7)
 • Visa fler

 • Yrkesfiske (21)
 • Skyddade områden (5)
 • Vägledningar (7)
 • Samordningsområden (7)

 • Senaste månaden (4)
 • Senaste året (37)
 • Mer än ett år sedan (3)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Nyhet: Nyhetsbrev små avlopp maj 2019

Nyhetsbrev små avlopp maj 2019

Nu finns det uppdaterade frågor och svar på vår hemsida, nytt referat, nya rapporter och dokumentation från konferensen "Vatten, avlopp och kretslopp"

Nyhet: Lokalt engagemang för vatten (LEVA)

Lokalt engagemang för vatten (LEVA)

Satsningen på åtgärdssamordnare och stödfunktion får namnet Lokalt engagemang för vatten (LEVA).

Nyhet: Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Start Samverkansområden Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten Läs vårt pressmeddelande här.

Nyhet: Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

Inspirationsdagar hos projektet Levande kust

I april besökte åtgärdssamordnarna projektet Levande kust vid Björnöfjärden

Nyhet: Inspirerande uppstartsmöte med de 20 pilotområdena

Inspirerande uppstartsmöte med de 20 pilotområdena

Den 26 februari 2019 hölls ett uppstartsmöte med alla 20 pilotområden.

Nyhet: Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav!

Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav!

Start Samverkansområden Hjälp till att namnge ny storsatsning mot övergödning i sjöar och hav! Läs vårt pressmeddelande här.

Nyhet: Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning

Start Samverkansområden Satsning på 20 pilotområden för lokalt åtgärdsarbete mot övergödning Läs vårt pressmeddelande här.

Nyhet: Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år.

Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år.

Start Samverkansområden Ny satsning på lokalt arbete mot övergödning – minst nio miljoner kronor avsätts i år. Läs vårt pressmeddelande här.

Nyhet: Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

Förbud mot kommersiellt torskfiske i södra och östra Östersjön

För att minska hotet mot det östra torskbeståndet i Östersjön, har EU-kommissionen beslutat förbjuda kommersiellt fiske efter torsk i ICES område 24, 25 och 26 under perioden 2019-07-24 -- 2019-12-31