Sökresultat

 • Nyhet (64)
 • Fångstmottagare (1)
 • Havsplanering (6)
 • Kvoter (1)
 • Regler (3)
 • Små avlopp (7)
 • Visa fler
 • Tillstånd (1)
 • Yrkesfiske (11)
 • Östersjön (1)

 • Yrkesfiske (27)
 • Skyddade områden (5)
 • Vägledningar (7)
 • Havsplanering (25)

 • Senaste dagen (2)
 • Senaste veckan (4)
 • Senaste månaden (11)
 • Senaste året (52)
 • Mer än ett år sedan (12)

 • Sortera på senast uppdaterad
 • Sortera på sidans namn
Faktasida: Nytt om fiskeregler

Nytt om fiskeregler

Nyheter om fiskestopp, ändrade ransoner eller liknande aktuell information som påverkar villkoren för fisket.

Nyhet: Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen

Systemunderhåll på e-tjänsterna Fiskerätt och Fångstintygsportalen

På torsdag den 13:e juni mellan kl 11:00-13:00 utför vi systemunderhåll.

Nyhet: Överföring av torsk från kustkvoterna i Skagerrak och västra Östersjön till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter

Överföring av torsk från kustkvoterna i Skagerrak och västra Östersjön till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter

I syfte att ytterligare tillgängliggöra fiskemöjligheter för fiske i Skagerrak och västra Östersjön har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att överföra 30 respektive 100 ton torsk från kustkvoterna till fartygen i systemet med demersala fiskemöjligheter.

Nyhet: Vilken teknisk utrustning använder du ombord?

Vilken teknisk utrustning använder du ombord?

HaV arbetar med ett projekt för att ta fram ett nytt system för elektronisk fångstrapportering. Nu behöver vi din hjälp med att svara på tre korta frågor om vilken teknisk utrustning du använder ombord. Stort tack!

Nyhet: Ökning av kustkvoten för sill/strömming i östra Östersjön

Ökning av kustkvoten för sill/strömming i östra Östersjön

Ytterligare kvantitet av sill/strömming tillförs kustkvoten i östra Östersjön på grund av högt nyttjande.

Nyhet: Nya regler för yrkesfiske i Östersjön

Nya regler för yrkesfiske i Östersjön

För att öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot inte överskrids har HaV tagit beslut om nya yrkesfiskeregler. Reglerna gäller från och med den 1 maj 2019.

Nyhet: Årets rapport om fisk- och skaldjursbestånden är klar

Årets rapport om fisk- och skaldjursbestånden är klar

Rapporten ”Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2018” ger en samlad översikt av hur våra kommersiellt viktigaste fiskar och skaldjur mår i havet och de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren.

Nyhet: Tydligare infiskningskrav och möjlighet att ändra koncentrationsnivåer

Tydligare infiskningskrav och möjlighet att ändra koncentrationsnivåer

HaV skickade den 20 november 2018 ut en remiss om anpassningar av regelverket i HVMFS 2004:19 inför 2019. Ändringarna träder i kraft den 1 februari 2019.

Nyhet: 2019 års fiskekvoter klara

2019 års fiskekvoter klara

Ökning för havskräfta, minskning för torsk och nya regler för ålfiske.

Nyhet: Information om fiske från och med 1 januari 2019

Information om fiske från och med 1 januari 2019

Följande information gäller endast för de fiskare som tidigare fått demersala årliga fiskemöjligheter, pelagiska fiskerättigheter eller pelagiska fiskemöjligheter för år 2018. Fiskare som endast fiskar inom kustkvoterna berörs inte.